Docent aan het woord: iSociety op het Pleysier College

‘Wat vandaag gebeurt, zou morgen al in de methode kunnen staan.’

Bart Lodder is docent maatschappijleer en geschiedenis bij het Pleysier College Zefier in Den Haag. Afgelopen schooljaar is Bart gestart met iSociety. Hij kwam bij de methode terecht nadat hij al geruime tijd gebruik maakte van Paspoort 21; de Vodix-methode voor mens en maatschappij voor in de onderbouw. Toen hij de kans kreeg om maatschappijleer te geven in de bovenbouw, greep hij die met beide handen aan en ging hij aan de slag met iSociety.

“Ik werk in het speciaal onderwijs, en omdat niet alle leerlingen fulltime naar school gaan, biedt de flexibiliteit van iSociety hen de mogelijkheid om op elk gewenst moment verder te werken,” begint Bart zijn verhaal. Hij benadrukt ook het belang van de actualiteit van de methode: "Wat vandaag gebeurt, zou morgen al in de methode kunnen staan. Dit maakt de lesstof relevant en sluit nauw aan bij de belevingswereld van mijn leerlingen.”

Complexe thema’s
Bij het vak maatschappijleer kan je niet om complexe thema’s heen. Ondanks dat behandelt hij toch de moeilijkere onderwerpen in de klas. Al merkt hij bij zijn leerlingen wel een sterke voorkeur naar bepaalde thema’s. “Alles wat te maken heeft met rechtszaken is ontzettend spannend, en alles wat gaat over politiek is stom. En dat is soms lastig. Daarom is het fijn dat iSociety op een behapbare manier uitlegt hoe de politiek in Nederland werkt”, vertelt hij. Bart glimlacht terwijl hij terugdenkt aan een opmerking van een leerling: "Oh meneer, nu snap ik het pas. Nu begrijp ik dat mijn vader elk jaar klaagt wanneer hij moet stemmen. Omdat het zo vaak gebeurt in verschillende vormen!”

Bart merkt op dat het onderwerp 'rechtszaak en criminaliteit' vaak als stoer en spannend wordt beschouwd.  Hij vindt dat dit onderwerp in de lesmethode op een respectvolle en aangename manier wordt behandeld. Hij benadrukt dat zijn leerlingen verschillende achtergronden hebben en diverse ervaringen met dit onderwerp. “Ze hebben beelden gevormd op basis van hun eigen ervaring en het hoofdstuk biedt een mooie aanvulling op hun belevingswereld”, legt Bart uit. 

Als aanvulling op theorie maakt hij wekelijks gebruik van het praktijkgerichte hoofdstuk ‘Leren door te doen’. Volgens hem is het niet alleen belangrijk om over deze onderwerpen te praten, maar ook om er actief mee bezig te zijn.

Toetsen en examens
“Ik was lang op zoek naar een methode die niet alleen goed aansloot op de schoolexamens, maar ook op de staatsexamens voor het speciaal onderwijs”. Een zoektocht die hij heeft kunnen beëindigen vanwege een handige functie in iSociety.  “De plaknotities helpen mij om aantekeningen te maken bij het lesmateriaal. Hierdoor kan ik de stof zodanig specificeren dat het aansluit op wat mijn leerlingen moeten kennen voor het staatsexamen”. 

Een andere functie waar Bart veel gebruik van maakt zijn de toetsen. “Door middel van makkelijke aanpassingen kan ik verschillende versies van een toets geven, afhankelijk van de behoeften van de leerlingen."

Toegankelijk voor zowel de leerling als de leerkracht
Een speciale voorleesfunctie, zodat een leerling die moeite heeft met lezen kan luisteren naar de tekst. Het zijn maar kleine dingen om de toegankelijkheid van de lesmethode te verbeteren, maar volgens Bart maken ze een groot verschil. “Het voelt voor deze leerling alsof er rekening wordt gehouden met hem en zijn behoeften.”

Bart is niet alleen enthousiast over de toegankelijkheid voor leerlingen, maar ook over het gebruiksgemak voor docenten. “Ik weet dat het ook collega’s gaat helpen, daarom probeer ik ze te overtuigen.” Als we naar toelichting vragen begint hij over de flexibiliteit en de technische mogelijkheden in de methode: "Het kost slechts drie klikken om iets te veranderen, zonder dat je er een handleiding voor nodig hebt. Je krijgt veel ruimte en vrijheid, met weinig moeite.”

Bart sluit af met een laatste opmerking: "Ik zou willen dat iSociety ook voor vmbo-leerlingen beschikbaar is. Dat gun ik het vmbo. Bovendien is het prettig dat ik veel leerjaren en niveaus kan bedienen binnen één omgeving."

Bart, dan hebben wij goed nieuws! Het lesmateriaal voor het vmbo is sinds kort compleet afgerond!    

Wil je meer weten over de toegankelijkheid van iSociety en onze andere lesmethodes?
Lees dit blog en ontdek hoe we streven naar inclusief onderwijs.

Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu