Paspoort 21.

De digitale ontdekkingsreis van de leerling vormt het paspoort tot de maatschappij en vult de rugzak met kennis.
Een uniek en stimulerend reis thema dat past bij de belevingswereld van de leerling.
Altijd actueel: we spelen tweewekelijks in op relevante, actuele thema’s.
Eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen met al onze interactieve voordelen.
Proefaccount aanvragen

Het paspoort tot de maatschappij.

Wij geloven dat verbinding en samenhang het leerproces nuttig en waardevol maakt. Juist deze verbinding ontbreekt bij het vak mens en maatschappij vaak, ondanks dat aardrijkskunde, geschiedenis en economie ontzettend veel met elkaar te maken hebben. Wat is er mooier dan deze samenhang en verbinding ontdekken tijdens een ontdekkingsreis? Paspoort 21 is een thematische lesmethode die leerlingen op een gestructureerde manier mee op ontdekkingsreis neemt en de relevante kwesties van vandaag de dag behandelt. Paspoort 21 groeit met de leerling mee, de bergen op de reis worden hoger, en de rugzak van leerlingen vult zich (letterlijk en figuurlijk) met kennis en vaardigheden. Zo creëren docent en leerling samen een paspoort tot de maatschappij.

De mens & maatschappij methode voor het vmbo.

Paspoort 21 is dé nieuwe digitale mens en maatschappij methode voor de onderbouw van het vmbo. In de interactieve digitale leeromgeving komen theorie en verwerking samen tot één logisch leerproces door middel van de onderlinge verbondenheid tussen de thema’s, de chronologische opbouw van de inhoud en de toevoeging van actuele onderwerpen. Leerlingen maken een reis door wereldwijde onderwerpen en tijdsperioden aan de hand van maatschappelijk actuele thema’s. Ieder thema kent een gelijke opbouw en bestaat uit vier paragrafen: oriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis en actualiteit. Door de paragrafen heen komt ook economie aan bod.

Begrippen backpack.

Leerlingen maken een reis door de wereld en de tijd. Als een echte reiziger kan de leerling de opgedane kennis meenemen in zijn of haar begrippen-backpack, een virtuele rugtas met belangrijke kernbegrippen die de leerling heeft verzameld. Deze kennis zullen de leerlingen ieder thema opnieuw moeten gebruiken. Door deze doorlopende vorm van herhaling, verdieping en verwerking leren leerlingen de maatschappij beter begrijpen en leren zij verbanden zien en leggen.

Vaardigheden.

In de interactieve leeromgeving leren leerlingen het gebruik van de atlas en Google Earth, het leggen van relaties tussen gebieden, het chronologisch indelen van de geschiedenis, het herkennen van verandering en continuïteit, het begrijpen van tijd- en plaatsgebondenheid en het beoordelen van bronnen. Naarmate de reis vordert neemt ook de complexiteit toe.

Belangrijke personen.

Paspoort 21 is ontworpen om leerlingen voor te bereiden op de maatschappij. Zelfontwikkeling is hierbij zeer belangrijk. Iedere geschiedenis-paragraaf bevat een zogenaamde VIP (een belangrijk persoon). Dit zijn pioniers voor onze samenleving geweest, door wie leerlingen zich kunnen laten inspireren of zich mee kunnen identificeren.

Daarom
Paspoort 21.

Een uniek en stimulerend reis thema dat past bij de belevingswereld van de leerling.
Altijd actueel: we spelen tweewekelijks in op relevante, actuele thema’s.
Eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen met al onze interactieve voordelen.
Differentiatiemogelijkheden naar tempo, niveau en interesse.
Geïntegreerd leerlingvolgsysteem met Learning Analytics.
Werkt op alle devices.

Neem je leerlingen mee op ontdekkingsreis.

Met een proefaccount zie je hoe dat eenvoudig kan.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu