CKV-lab.

Experimenteer met CKV-lab voor het voortgezet onderwijs.

Over CKV-lab.

Praktijk & onderzoek staan centraal
Speelt in op de persoonlijke beleving van de leerling
Gebaseerd op de nieuwe eindtermen
Voldoet aan de leerdoelen omtrent burgerschap
CKV-lab is een methode van Vodix: al meer dan 15 jaar voorloper in digitaal lesgeven.

Houvast voor docent, ruimte voor leerling.

CKV-lab kiest bewust niet voor een kunsthistorische methodiek, maar voor een context-gerelateerde methodiek. De methode biedt opdrachten aan met onderwerpen die binnen de samenleving spelen.

CKV-lab sluit aan bij de verschillende visies op onderwijs. De methode kan klassikaal, in groepen en individueel gevolgd worden. Theorie, praktische opdrachten, culturele activiteiten en onderzoek zijn per module geïntegreerd. Hierdoor houdt de docent zicht op leerprocessen die zich binnen en buiten de les afspelen.

Binnen deze methodische lijn is er ruimte voor de leerling om zijn eigen weg te vinden. Via de verkenning van het onderwerp, meningsvorming en een kijkje in de keuken van de kunstenaar komt de leerling uit bij een praktische opdracht. Samen met de voorbereiding op de culturele activiteit resulteert dit in een analyse van- en reflectie op de beleving. In de afsluitende multidisciplinaire onderzoeksopdracht komen alle elementen uit de methodische lijn samen.

Persoonlijke beleving van kunst en cultuur.

CKV-lab helpt de leerling een beeld te vormen van de culturele en kunstzinnige omgeving, door deze te bekijken vanuit verschillende perspectieven: de kunst zelf, de context waarin deze functioneert, de digitale leefwereld en vanuit algemeen en persoonlijk burgerschap. Deze zaken dragen bij tot de persoonlijke beleving van kunst en cultuur.

Ook biedt CKV-lab opdrachtblokken aan met onderwerpen van kunst en cultuur die binnen de samenleving spelen. Hierin staan de volgende vragen centraal: wat is kunst, wat is de maatschappelijke en persoonlijke betekenis ervan en wat is de gangbare, authentieke en steeds veranderende visie op kunst.

CKV-lab kiest in tegenstelling tot Kunst Algemeen bewust niet voor een kunsthistorische methodiek, maar voor een context-gerelateerde.

Onderzoek staat centraal.

In de praktijkopdrachten en opdrachten waarin het draait om interpretaties en waarderingen van culturele activiteiten staat onderzoek centraal. CKV-lab werkt als een vliegwiel waarin de leerling wordt gemotiveerd om zich te verdiepen in achtergronden van kunst en beweegredenen van kunstenaars.

Vaste opbouw van de modules.

Elke module kent de volgende opdrachtenblokken:
1. Verkenning
2. Wat vind jij?
3. Het vak
4. Aan het werk
5. Opdracht
6. Wat wil ik ontdekken?
7. Culturele activiteit
8. Onderzoek
9. Eindreflectie
Elke module wordt afgesloten met een onderzoeksopdracht. Deze afsluitende interdisciplinaire opdracht is gebouwd rond domeinen en dimensies.

Kunstdossier geïntegreerd in lesstof.

De onderdelen verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden zijn, net als de dimensies van waaruit de leerling inhoud, vorm en betekenis leert duiden, herkenbaar uitgewerkt in veel opdrachten. De onderzoeksopdracht, dit is de afsluitende interdisciplinaire opdracht, is gebouwd rond domeinen en dimensies. Alle opdrachten worden opgeslagen en zijn terug te vinden in het docentendashboard, waar het kunstdossier zich automatisch vult. Overzicht houden en cijfers geven kan bij wijze van spreken in een oogopslag.
Je bent flexibel om de les in te richten naar je eigen voorkeur en lesstijl. Ook stem je de inhoud eenvoudig af op dekennis, vaardigheden en leervoorkeuren van jouw leerlingen
Voeg gemakkelijk eigen materiaal toe aan de methode en koppel het automatisch aan het leerlingvolgsysteem
Bij diverse onderdelen bieden we toelichtingen ter inspiratie, maar deze zijn nooit dwingend. Je bepaalt zelf hoe je de
lesstof aanbiedt
Je kiest in de onderbouw tussen een lineaire en modulaire versie van de methode

Prijs.

De tijdelijke introductieprijs van een leerlinglicentie CKV-lab is €17,95 (incl. BTW). Een docentlicentie is bij ons gratis. Neem contact met ons op voor afname van meerdere licenties of voor het afsluiten van een meerjarencontract.

Wil je CKV-lab direct bij ons te bestellen? Neem dan contact met ons op of bestel via onderstaande button:

Wil jij direct bij ons bestellen?

Neem dan contact met ons op of bestel via onderstaande button:
Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu