Generation 24/7

Helpt studenten op weg in onze snel veranderende maatschappij.
Past bij de belevingswereld van de student.
Altijd actueel: we spelen tweewekelijks in op relevante, actuele thema’s.
Krijg inzicht in de voortgang en sterke- of minder sterke punten van jouw studenten.
Proefaccount aanvragen

Samenleving van de toekomst.

De arbeidsmarkt verandert in sneltreinvaart. Studenten worden grotendeels opgeleid voor banen die op dit moment nog niet bestaan. Soft skills zoals empathie, ondernemerschap en zelfkennis spelen een steeds belangrijkere rol in het leerproces van studenten, en zijn van belang om goed te functioneren in de samenleving van de toekomst. Kritisch denken is namelijk niet vanzelfsprekend. Generation 24/7 helpt studenten op weg in onze snel veranderende maatschappij.

Burgerschap.

Burgerschap, een verplicht vak in het mbo dat op heel veel verschillende manieren wordt (vorm)gegeven. Dit is logisch, want het vak moet herkenbaar zijn voor alle studenten, ook al hebben ze andere beroepsprofielen. Daarnaast wordt het gegeven door docenten met uiteenlopende studieachtergrond, zijn er geen duidelijke eisen en is er geen concrete stofomschrijving. Die hordes neemt Generation 24/7 weg.

LOB.

Ook het voor LOB ontwikkelde materiaal is op maat gemaakt zodat het toepasbaar is op de persoonlijke situatie van iedere student. Binnen de vijf competenties voor LOB biedt Generation 24/7 ondersteuning voor de docent en studenten door middel van loopbaangesprekken, een opdrachtenmagazijn waarin mogelijkheden tot waardevolle ervaringen voor studenten staan beschreven en reflecteren en het vastleggen van het traject door de student wordt begeleid.

Volg de structuur of stel zelf leerroutes samen.

Generation 24/7 is gebaseerd op de vier burgerschapsdimensies en vijf lob-competenties. Onze methode heeft een heldere structuur die voor elke situatie op maat te maken is, ongeacht het aantal studenten en aantal lesuren. Wil je als docent bij de hand worden genomen middels een heldere route? Dat kan! Maar docenten kunnen er ook zelf voor kiezen om de methode thematisch of modulair in te zetten. Flexibele leerroutes zijn door de docent en/of student vast te stellen. Het werken met Generation 24/7 resulteert in een persoonlijk portfolio van de student, waarin de burgerschapsvorming en loopbaanontwikkeling van de student staat beschreven.

Zelfreflectie en kritisch denken.

Naast meningsvorming staat kennis centraal in Generation 24/7. Diverse interactieve, activerende werkvormen bevorderen meningsvorming. Opdrachten zijn uitdagend, zetten de student aan tot zelfreflectie en kritisch denken en zijn te maken in de les, op school maar ook thuis.

Didactische tips.

Veel docenten die het vak burgerschap geven zijn hier niet expliciet voor opgeleid. Vaak geeft dit mooie situaties omdat er heel praktisch naar de materie wordt gekeken, maar toch krijgen wij ook regelmatig een hulpvraag. Dat gaat dan vooral over hoe bepaalde onderwerpen didactisch het best kunnen worden aangesneden. Daar hebben wij onze didactische tips voor ontwikkeld: concrete tips die bij de thema’s of specifieke vragen staan en dus eenvoudig terug te vinden zijn. In deze tips adviseren wij over hoe een vraag of onderwerp het best besproken kan worden, hoe je iets op de juiste manier introduceert of waar je als docent bijvoorbeeld op moet letten bij het evalueren of bespreken.

Daarom Generation 24/7

Stippel eenvoudig differentiatie routes uit voor iedere student.
Een heldere structuur die voor elke situatie op maat te maken is, ongeacht het aantal studenten en aantal lesuren.
Het digitaal studentenportfolio (DSP) monitort de voortgang van de student en maakt inzichtelijk waar de student staat.
Werkt op alle devices.
Eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen met al onze interactieve voordelen.

Maak burgerschap eenvoudiger en actueler.

Met een proefaccount zie je hoe dat eenvoudig kan.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu