iSociety.

Helpt leerlingen bij het leren kennen van zichzelf en de maatschappij.

Een frisse en eigentijdse blik op het vak maatschappijleer die goed aansluit op de belevingswereld van de leerling.
Boordevol actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken.
Eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen met al onze interactieve voordelen.
Proefaccount aanvragen

De maatschappij en jij.

Elke dag maken we keuzes. We hebben bepaalde belangen bij deze keuzes. In een steeds complexer wordende samenleving, is het belangrijk om jongeren te helpen bij het vergaren van informatie en deze informatie op een passende manier te verwerken. Kritisch denken, zelfreflectie en meningsvorming staan hierbij centraal. iSociety maakt complexe thema’s laagdrempelig en bespreekbaar, waardoor leerlingen zichzelf en de maatschappij (nog) beter leren kennen.

De maatschappijleer methode voor het voortgezet onderwijs.

iSociety is dé nieuwe digitale methode voor zowel maatschappijleer als burgerschapsvorming.
Bij iSociety bestuderen we maatschappelijke problemen. Dit zijn grote kwesties, waar veel mensen mee te maken hebben, waarover veel debat is en waar de politiek een oplossing voor zou kunnen of moeten bedenken. Problemen die met het samenleven te maken hebben en waar de samenleving wat mee moet. We bekijken zulke problemen vanuit verschillende invalshoeken: politiek-juridisch, sociaal-economisch, sociaal cultureel en vergelijkend. Daarbij betrekken we actuele voorbeelden uit het dagelijks nieuws.

iSociety rules!

Society is het Engelse woord voor maatschappij en de ‘i’ staat voor het Engelse I, dus voor ‘ik’. Het individu. De individuele burger en zijn wensen en verlangens, zijn behoeften, belangen en idealen. In de naam iSociety zie je de twee schijnbare tegenpolen van het samenleven terug: het persoonlijk belang en het gemeenschappelijk belang. De persoonlijke vrijheid en de noodzaak van gezamenlijke regels. Rules, om het nog maar eens Engels te zeggen. De regels, afspraken en wetten waarin in de maatschappij de individuele vrijheid is ingekaderd.

Daarom iSociety.

Een frisse en eigentijdse blik op het vak maatschappijleer die goed aansluit op de belevingswereld van de leerling.
Boordevol actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken.
Eenvoudig eigen lesmateriaal toevoegen met al onze interactieve voordelen.
Differentiatiemogelijkheden naar tempo, niveau en interesse.
Geïntegreerd leerlingvolgsysteem met Learning Analytics.
Werkt op alle devices.

Wil jij jouw leerlingen ook uitdagen?

Met een proefaccount zie je hoe dat eenvoudig kan.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu