Jouw studenten zijn de (actieve) deelnemende burgers van morgen. Aan jou de taak om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomstige rol in de arbeidsmarkt en maatschappij. Maar hoe pak je dit aan? Generation 24/7 is dé digitale lesmethode voor het mbo waarin Burgerschap en loopbaanontwikkeling begeleiding (LOB) samenkomen. Deze methode biedt jou alle handvatten die je nodig hebt om jouw studenten klaar te stomen voor de toekomst.

Stel je eens voor. Een methode die jouw werkdruk verlaagt, helpt bij het vormgeven van het vak burgerschap én de student helpt bij het ontwikkelen van soft skills, zoals empathie, zelfkennis, creatief denken en ondernemerschap. Dát is Generation 24/7. Door de heldere structuur - die voor elke situatie op maat te maken is - is deze methode eenvoudig te volgen. Voor de student én de docent.

Burgerschap én LOB

Maar dat niet alleen. Deze digitale methode combineert burgerschap en LOB. Een combinatie die volgens ons onmisbaar is om studenten niet alleen voor te bereiden op een

volwaardige deelname aan de maatschappij, maar óók klaar te stomen voor hun toekomstige beroep. Het voor LOB ontwikkelde materiaal in Generation 24/7 is op maat gemaakt, zodat het toepasbaar is op de persoonlijke situatie van iedere student.

Persoonlijk portfolio

De vier dimensies van burgerschap en de vijf competenties van LOB zijn de basis van de opbouw van Generation 24/7. Dit betekent overigens niet dat de methode via vaste routes behandeld moet worden. Via een planner kun je eenvoudig thematische routes voor je studenten inrichten. Hierbij kies je zelf hoe je een dimensie of competentie afrondt, bijvoorbeeld met Rubrics, toetsen of huiswerk. Alles samen vormt het persoonlijk portfolio, waarin de burgerschapsvorming en loopbaanontwikkeling begeleiding van de student staan beschreven

Aansluiting bij belevingswereld

Om studenten te motiveren moet je aansluiten bij hun belevingswereld. Daarom bestaat Generation 24/7 uit aansprekende opdrachten. Maar er is meer. De methode werkt ook met sector- en beroepsspecifiek materiaal én er wordt tweewekelijks ingespeeld op actuele thema’s. Dit bevordert de herkenbaarheid voor studenten, want wat zij leren heeft direct betrekking op hun toekomstige beroep.

Onmisbare combinatie

Ben jij ook overtuigd van het feit dat burgerschap en LOB een belangrijke combinatie zijn? Start vandaag nog met Generation 24/7 en leid jouw studenten op tot een burger van de maatschappij. Met een gratis proefaccount ontdek je vrijblijvend of deze methode past bij jouw klas.

Als docent Burgerschap heb je vaak al genoeg op je bordje. Naast het geven van burgerschapslessen doceer je misschien ook andere vakken, begeleid je studenten, kijk je huiswerk na én woon je vergaderingen bij. Met de Interactieve Inleidingen – een nieuwe toevoeging aan onze methode Generation 24/7 – bieden wij je hulp bij het voorbereiden van je burgerschapslessen. Hiermee bespaar jij niet alleen kostbare tijd, maar het helpt je ook om je lessen structuur te geven. Lees maar!

Generation 24/7 is een digitale lesmethode voor het vak Burgerschap & LOB op het mbo, die studenten voorbereidt op de samenleving van de toekomst. Door middel van uitdagende opdrachten - die inspelen op relevante en actuele thema’s - leren zij hun mening te vormen, kritisch te denken én worden zij aangezet tot zelfreflectie. 

Hulp bij het voorbereiden van je lessen

Met een Interactieve Inleiding loop je tegelijkertijd met jouw studenten de les door. Met deze nieuwe functie word je door de opdrachtblokken van de verschillende themalessen geloodst én krijg je handreikingen voor de aanpak van de lessen. Handig, want dit scheelt jou veel tijd bij het voorbereiden van je lessen. Het enige dat je hoeft te doen is inloggen op je account van Generation 24/7 en je kunt aan de slag!

Meer structuur aan je les

Maar er is meer. De Interactieve Inleiding is tevens een hulpmiddel om je les structuur te geven. Het programma volgt de opbouw van het thema dat centraal staat in jouw les en linkt door naar gekoppelde opdrachten, waarmee studenten zelfstandig aan de slag kunnen. In de klas, in de bibliotheek, of zelfs thuis. 

Aan de slag met Interactieve Inleiding 

Interactieve Inleiding is sinds kort toegevoegd aan het lesmateriaal in de methode Generation 24/7. Log in op je account en je vindt deze nieuwe functie bij de themalessen onder het kopje ‘voor de docent’. En ook heel fijn: het is helemaal gratis! 

Arno Lodders is docent burgerschap op het Rijn IJssel College CIOS in Arnhem. Naast burgerschapslessen geeft Arno daarnaast de vakken rekenen, Nederlands, Engels en ICT. Ook is hij loopbaancoach en mentor, en begeleidt hij veel studenten en klassen. Op het gebied van ICT onderhoudt hij de systemen op het Rijn IJssel. Hij geeft les aan studenten van mbo-niveau drie en vier, daarvoor gebruikt hij onze methode Generation 24/7. Hij omschrijft Generation 24/7 als een prettige methode met veel gevarieerde opdrachten die altijd actueel is. We spraken met Arno over hoe hij zijn burgerschapslessen vormgeeft op het Rijn IJssel College.

Burgerschap: een divers vak

Er bestaat voor burgerschap (nog) geen opleiding, dus vroegen wij Arno hoe het is om burgerschap te geven terwijl hij daar niet is voor opgeleid: “Ten eerste vind ik het altijd heel leuk om nieuwe dingen te leren, daarnaast heb ik ook nog een achtergrond op de universiteit waar ik culturele antropologie heb gestudeerd. Dat is een culturele studie over hoe culturen met elkaar omgaan, en hoe normen en waarden zich tot elkaar verhouden. Heel relevant voor burgerschap dus”. Daarnaast heeft hij ook geschiedenis gestudeerd waarna hij begonnen is met lesgeven. Met al deze ervaringen is hij het burgerschapsonderwijs in gerold. Daaraan voegde hij toe: “Maar wat ik wel echt heel jammer vindt is dat er geen opleiding is voor burgerschap”.

Een gevarieerde en relevante methode

Het Rijn IJssel College gebruikt Generation 24/7 nu ruim één jaar: “Dit is het eerste jaar dat wij Generation 24/7 gebruiken. Ik ben bij een van jullie bijeenkomsten geweest en toen sprak de methode me erg aan, omdat de methode erg gevarieerd en up-to-date is”. Ook vroegen we Arno wat de doorslag gaf om voor onze methode te kiezen: “De andere methodes die we hebben bekeken waren vooral op papier, waardoor de opdrachten vaak verouderd zijn en er ook niks meer bijgewerkt kan worden, zoals actualiteiten. Dit is ook iets wat ik erg belangrijk vind in een methode en wat ik ook vaak bespreek met mijn klas.”. Wat Arno ook noodzakelijk vindt, is dat je het gemaakte werk kunt verantwoorden tegenover de inspectie, zodat ze kunnen controleren wat de studenten gedaan hebben. Dit geldt ook voor de docent zelf: “We kunnen ook kijken naar de antwoorden die de studenten hebben gegeven, bijvoorbeeld een ‘ja’ zonder uitleg.”.

Het belang van burgerschap

Arno vertelde hoe hij zijn lessen burgerschap afstemde op studenten, omdat zijn studenten de opleiding sport en bewegen volgen. Op het Rijn IJssel College is burgerschap eigenlijk een lange tijd het ondergeschoven kindje geweest. Twee jaar geleden waren er voor het vak twee tot drie opdrachten, en als studenten die gemaakt hadden, hadden ze het vak burgerschap afgerond. Arno zegt daarover: “Langzamerhand vinden wij burgerschap steeds belangrijker worden, kijk maar naar thema’s als ‘Black Lives Matter’ en ‘de LGBT-community’. Deze thema’s zijn toch nog vaak een taboe in de sport. Vanaf aankomend schooljaar gaan we wekelijks burgerschapslessen geven, een paar uur in de week. Tijdens de lessen gaan aan de slag met opdrachten uit de methode, de actualiteit en ons eigen lesmateriaal dat we eenvoudig aan de methode toe kunnen voegen.”.

Generation 24/7 sluit aan bij de belevingswereld van de student

Voordat het Rijn IJssel College begon met Generation 24/7, hebben ook een paar klassen een presentatie gehad van een van onze adviseurs: “Die studenten vinden de methode heel prettig werken, vinden het fijn dat de methode digitaal is en ze zijn blij dat er veel gevarieerde opdrachten in de methode zitten. De ene keer moeten ze een filmpje inleveren, en dan andere keer een verslag.”.

Een methode met structuur en duidelijkheid

We vroegen Arno naar zijn favoriete functionaliteit in de methode. “Ik hou echt van structuur en van veel duidelijkheid, en dat zit zeker in de methode. Wat mij heel veel tijd bespaart, is dat er al veel opdrachten in de methode zitten, zodat ik die niet zelf hoef te verzinnen. Je kan ook opdrachten aan en uit zetten, waardoor je sommige minder relevante opdrachten weg kan laten. Vervolgens kun je met de meest relevante lesstof aan de slag.”, kortom, je kunt zeer gevarieerd te werk gaan volgens Arno.  

Samenwerken met gedeelde planners

Daarnaast waren we benieuwd naar hoe docenten van het Rijn IJssel samenwerken voor het vak burgerschap. Arno vertelt ons dat ze dit voornamelijk door middel van planners doen: “Ik heb planners gemaakt voor alle collega’s die ook met Generation 24/7 werken. Daarnaast kunnen collega’s mij gelukkig ook selecteren, vervolgens krijgen alle collega’s en studenten de planners ook te zien. Superhandig!”. Ook noemde hij dat dit tijdens het afstandsonderwijs ook heel handig is, want alle studenten weten nu op afstand ook wat de planning is en welke opdrachten ze moeten maken.

Burgerschap met Generation 24/7

Toen Arno voor het eerst in aanraking kwam met Generation 24/7 was hij eigenlijk direct enthousiast. Daarnaast zijn zijn studenten ook heel positief over de digitale methode. Arno wil iedereen meegeven dat burgerschap een enorm belangrijk vak is en niet het onderschoven kindje zou moeten zijn. Met Generation 24/7 kan het Rijn IJssel College het vak optimaal vorm te geven, en daar is Arno blij mee.

Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu