De term DAFtoets staat voor diagnostische, adaptieve en formatieve toets. Wil je weten hoe we dit type toets toepassen in BeatsNbits? Lees dan snel verder.

We hebben al uitgebreid stilgestaan bij wat DAFtoetsen zijn. Ook lieten we toetsontwikkelaar Kirsten Nijhof aan het woord over DAFtoetsen in de praktijk om te vertellen waarom "leren leren" zo belangrijk is voor leerlingen. Maar hoe passen we de DAFtoets toe in onze methodes?

In onze methodes, waaronder BeatsNbits, zetten we de DAFtoets in om te meten of leerlingen de leerdoelen van het blok hebben behaald. Haalt de leerling bij de eerste toets een doel niet, dan volgt extra uitleg en twee keer een nieuwe kans om het doel alsnog te behalen. Aan het einde van de toets verschijnt een rapport met de behaalde leerdoelen en de RTTI-score.

We ontwikkelen de DAFtoets in het komende jaar verder voor alle hoofdstukken in BeatsNbits, maar ook in Tijd voor Geschiedenis en onze andere methodes.

Hoe passen we DAFtoetsen toe binnen BeatsNbits?

In BeatsNbits zijn de DAFtoetsen te vinden in de herziening van leerjaar 1 (2021) onder de naam 'Test jezelf'. Ook in de volgende leerjaren van de herziening wordt in elk blok zo'n toets toegevoegd. Je kan de DAFtoets kan aan het einde van een blok inzetten als diagnostische toets om te bepalen of de leerling de stof beheerst. Het is ook mogelijk om de leerling een DAFtoets aan het begin van een blok te laten maken om te bepalen welke kennis en vaardigheden de leerling al beheerst, zodat de leerling en docent weten welke stof de leerling kan overslaan en welke stof hij uitgebreid moet bestuderen.

Het eerste dat de leerling ziet bij het openen van de DAFtoets zijn de leerdoelen van het hoofdstuk, oftewel datgene wat de leerlingen moet kennen en kunnen. Deze leerdoelen vormen de basis van de DAFtoets. De eerste toets bestaat uit tien vragen, waarbij iedere vraag is gekoppeld aan een specifiek leerdoel. Heeft de leerling de toets doorlopen, dan wordt inzichtelijk gemaakt welke leerdoelen de leerling beheerst en welke niet.

De leerling ontvangt feedback bij de vragen, zodat hij gericht kan terugkijken naar de leerstof en vaardigheden die horen bij dat leerdoel. De eerste vervolgtoets is adaptief, doordat alleen vragen terugkomen van de leerdoelen die de leerling nog niet beheerst. Na het maken van deze vervolgtoets ontvangt de leerling nogmaals feedback. Ditzelfde principe geldt ook voor de tweede vervolgtoets, die wederom is gericht op de nog te oefenen leerdoelen. Met de DAFtoets kan de leerling gericht oefenen met de leerstof en vaardigheden die hij nog niet beheerst en kan de docent de les inrichten op specifieke onderwerpen en vaardigheden die meer aandacht nodig hebben. Hiervoor kan hij de oefening in de vragenblokken gebruiken en de oefeningen bij Samenvatting en Skillz.

Meer weten over onze DAFtoetsen? Neem gerust contact met ons op.

Heb jij al gehoord van de DAFtoets? Niet? Dat kan kloppen, deze zijn namelijk door onszelf bedacht en zijn nu al te vinden in Tijd voor Geschiedenis & BeatsNbits! DAF staat voor diagnostisch, adaptief en formatief. Maar wat betekenen deze termen nou eigenlijk en wat is dan een DAFtoets? Dat leggen we je in dit blog haarfijn uit. 

Wat is een DAFtoets?

De DAFtoets is ontwikkeld om beter te voldoen aan de behoefte naar onderwijs dat meer formatief, gepersonaliseerd en gedifferentieerd is. Deze toets geeft elke leerling een persoonlijk overzicht van al dan niet behaalde leerdoelen. Op basis van een eerste reeks vragen krijgt de leerling herhalingsvragen en terugkoppeling naar de lesstof. Leerdoelen die zijn behaald komen niet meer terug.

Het idee achter een DAFtoets is dat de leerling op deze manier zelfstandig kan werken en zelf inzicht krijgt in zijn of haar leerproces. De leerling leert als het ware door fouten te maken. Een DAFtoets heeft elementen van diagnostische, adaptieve en formatieve toetsen.

Diagnostisch toetsen

Gedurende het leertraject is het belangrijk om te monitoren in hoeverre de leerling de lesstof beheerst. Diagnostische toetsen worden daarom tussentijds afgenomen, vanuit de toets krijgt de leerling feedback en wordt bekend welke onderwerpen meer aandacht vereisen. Een diagnostische toets wordt over het algemeen nagekeken en voorzien van feedback door de docent of een medeleerling (SLO, 2020). Echter, Vodix heeft ervoor gezorgd dat het systeem nakijkt. Er is binnen onze methodes dus geen docent nodig voor het nakijken van een diagnostische toets. Onze methodes geven automatisch feedback wanneer een vraag fout is beantwoord. Hierdoor krijgen leerlingen direct inzicht in hun leerproces. 

Adaptief toetsen

Bij adaptieve toetsen worden de opgaven tijdens de afname van de toets geselecteerd. Zo krijgt de leerling opgaven aangeboden die aansluiten bij zijn of haar niveau. Adaptief toetsen draagt - net als diagnostisch toetsen - bij aan het uitgangspunt van leren op maat: onderwijs is er vóór leerlingen en krijgt vorm dóór leerlingen.

Formatief toetsen

Iedere docent wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen. Om die ontwikkeling bij te houden kun je twee vormen van evaluering toepassen: formatieve en summatieve toetsing. Bij summatief toetsen draait het voornamelijk om het meten van kennis en vaardigheden van leerlingen op een bepaald moment, terwijl het bij formatief toetsen vooral gaat om het sturen en monitoren van de ontwikkeling van de leerling. Formatieve toetsen worden voorzien van feedback waarmee de leerling zich verder kan ontwikkelen. 

Voordelen van een DAFtoets

In een DAFtoets komen alle vormen van toetsen samen, met als uitgangspunt dat de leerling inzicht krijgt in zijn of haar vaardigheden en automatisch feedback ontvangt. De feedback is afhankelijk van hoe de leerling de toets maakt en wordt vervolgens gebruikt om adaptief herhalingsvragen te stellen, of koppelt de leerling terug naar bepaalde opnieuw te bestuderen lesstof. Dit levert voor docenten een sneller én beter overzicht op in welke fase een leerling zich bevindt en waar de behoefte ligt. Een DAFtoets past zich dus aan aan het niveau van de leerling. Wil jij experimenteren met onze DAFtoetsen? Vraag dan gratis een proefaccount aan voor Tijd voor Geschiedenis of BeatsNbits!

Nieuwsgierig hoe DAFtoetsen in de praktijk werken? Auteur Kirsten Nijhof neemt je in deze blog mee!

Wie ons al langer volgt heeft vast wel eens gehoord van BeatsNbits, onze digitale methode voor het vak muziek waarmee leerlingen artistiek én cognitief worden uitgedaagd. Nieuw binnen BeatsNbits is Skillz, een trainingsprogramma dat helpt om leerlingen muziek beter te laten begrijpen. Maar bovenal is het een programma dat is ontwikkeld voor én door docenten. Michel Berendsen, uitgever van BeatsNbits, vertelt meer over het ontstaan van Skillz.

Iedere leerling is muzikaal, al is de één nét iets muzikaler dan de ander. Daarom is het belangrijk dat muziekonderwijs uitdagend is voor iedere leerling. Skillz is een trainingsprogramma met meer dan 12 onderdelen en 100+ levels waarmee leerlingen op speelse én interactieve wijze leren noten lezen, ritmes tikken, toonladders bouwen en instrumenten leren kennen. Hoe meer ‘skills’ zij ontwikkelen, hoe meer levels zij behalen. Hiermee is Skillz hét trainingsprogramma voor leerlingen van het voortgezet onderwijs om een betere muzikant te worden. Skillz past zich gemakkelijk aan het niveau van de leerling aan, waardoor het zowel in de onderbouw als in de bovenbouw gebruikt kan worden. Zelfs tot op conservatoriumniveau. 

Behoefte aan een meer uitgebreid trainingsprogramma 

“Er bestond al een soortgelijk trainingsprogramma binnen BeatsNbits, namelijk Skillbox”, vertelt Michel. “Dit werkte erg goed. Zo goed zelfs, dat er vanuit docenten behoefte was aan een meer uitgebreid trainingsprogramma om noten te lezen, het gehoor te trainen en ervaring op te doen met ritmes, toonladders en instrumenten. Dus besloten we om samen met ons team een programma te creëren dat nóg meer functies heeft dan Skillbox en tegelijkertijd eenvoudig in gebruik is.” 

Schets op papier

Terug naar de tekentafel dus, waar Michel met zijn team van ontwikkelaars aan de slag ging met een nieuw trainingsprogramma. “We zijn letterlijk begonnen met een schets op papier”, blikt Michel terug. “Wat moet het programma allemaal kunnen, wanneer gaan leerlingen door naar een volgend niveau, hoeveel levels moeten er zijn? Ons doel was om een programma te creëren waarin leerlingen door middel van game-elementen continu worden uitgedaagd om een hoger level te halen. Tegelijkertijd zijn we met onze technicus gaan sparren over de technische mogelijkheden van het trainingsprogramma. Hierbij is de input van docenten die al met BeatsNbits werken heel waardevol voor ons geweest, want hierdoor konden wij dit nieuwe trainingsprogramma op hun wensen laten aansluiten.” 

Mooie toevoeging

Wie denkt dat het lang geduurd heeft om Skillz te ontwikkelen, heeft het mis. In oktober 2021 zat het team voor het eerst met elkaar om tafel en in januari 2022 was Skillz al klaar voor gebruik. “Dat is inderdaad heel snel gegaan”, vertelt Michel lachend. “Maar we wisten eigenlijk gelijk dat dit een heel mooie toevoeging zou zijn voor BeatsNbits, waarmee we docenten en leerlingen écht verder kunnen helpen. Dus we zijn er met z’n allen vol enthousiasme mee aan de slag gegaan.” 

Geen toeters en bellen 

Een knap staaltje teamwork dus, dat heeft geresulteerd in een programma dat veel docenten al inzetten in de klas. “Het trainingsprogramma is makkelijk en efficiënt in gebruik, maar is tegelijkertijd heel uitgebreid. Het zit logisch in elkaar, zonder toeters en bellen”, licht Michel toe. “Maar de échte kracht van het programma zit ‘m in het feit dat het gekoppeld is aan BeatsNbits. Je kunt Skillz dus binnen deze lesmethode gebruiken. Hierdoor hoeven docenten geen externe programma’s aan te schaffen en kunnen zij in één vertrouwd systeem - met dezelfde inloggegevens - de verschillende onderdelen van de methode gebruiken én in één dashboard de vorderingen van de leerling volgen.”

Aan de slag met Skillz?

Ben jij na het lezen van dit artikel benieuwd naar het trainingsprogramma Skillz? Meld je vandaag nog aan en je ontvangt een proefaccount voor BeatsNbits. Daarna ontvang je tips & tricks om met Skillz te beginnen. Maak je al gebruik van BeatsNbits? Dan kun je meteen van start! En goed om te weten: Skillz is vanzelfsprekend gratis te gebruiken binnen de module van BeatsNbits. 

Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu