Peer reviews: verbeter het leren

Veel docenten geven leerlingen gedetailleerde feedback op hun werk en opdrachten, in de hoop dat leerlingen hiervan leren en de feedback een daaropvolgende keer toepassen. Goede feedback zorgt ervoor dat de leerling beter leert van zijn fouten, maar het geven van feedback kost docenten een hoop tijd. Leerlingen elkaar feedback laten geven kan een goede oplossing zijn. Dit noemen we een ‘peer review’. Het bespaart jou als docent tijd, maar het heeft nog veel meer voordelen - vooral voor jouw leerlingen!  

Wat is een peer review?

Bij een peer review kijken leerlingen elkaars werk of opdrachten na. Het gaat hierbij niet om het geven van kritiek, maar van elkaar leren. Wanneer leerlingen een opdracht hebben gemaakt, ontvangt een medeleerling zijn werk om te beoordelen. Deze medeleerling leest het ontvangen werk eerst een keer in zijn geheel, zodat diegene een beeld krijgt van het werk. Daarna leest de medeleerling het opnieuw en schrijft hij tussendoor opmerkingen en vragen op. Als al het werk is doorgelezen, geeft de leerling een gedetailleerde beoordeling van de nagekeken opdracht. Deze laatste stap is de uiteindelijke peer review.

De voordelen

Veel onderzoekers en docenten zien peer reviews als ‘de meest effectieve manier van nakijken om het leren van leerlingen te verbeteren’. Leerlingen elkaars werk laten nakijken verlaagt bijvoorbeeld de werkdruk van docenten. Het heeft ook veel voordelen voor leerlingen zelf:

  • Leerlingen leren van elkaar doordat ze boven de lesstof gaan staan en dit moeten overbrengen aan andere leerlingen;
  • Door leerlingen te laten nadenken over andermans werk en dit te beoordelen, wordt ook hun interesse en motivatie verhoogd;
  • Leerlingen leren kritische vaardigheden. Zij moeten zich namelijk concentreren op informatie die ontbreekt of ideeën die verder uitgewerkt moeten worden;
  • Het komt de eigen schrijfvaardigheid ten goede;
  • Leerlingen leren sociale- en communicatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld hoe ze zich horen te gedragen in een groep, hoe ze positieve feedback kunnen geven en hoe ze met kritiek moeten omgaan.

Waar moet een peer review uit bestaan?

De opbouw van een peer review kan worden gezien als een omgekeerde piramide. De belangrijkste informatie komt bovenaan, gevolgd door ondersteunende details. Het is belangrijk dat leerlingen elkaars opdrachten in zijn geheel nakijken en niet elke zin apart beoordelen. Dan kan het namelijk een wedstrijd worden wie de meeste spelfouten eruit haalt, maar het gaat natuurlijk om de inhoud. Hieronder zetten we de onderdelen van een goede peer review op een rij:

1. Samenvatting en indruk

Hier vat de nakijkende leerling in eigen woorden samen wat de medeleerling heeft onderzocht, en geeft zijn of haar algemene indruk van het werk. Dit deel van de peer review bevat inzichten op een hoger niveau. Bijvoorbeeld wat de leerling goed en minder goed heeft gedaan in de opdracht. Deze feedback helpt de leerling om te begrijpen of de opdracht de algemene doelstelling heeft bereikt. Ook laat het de leerling zien waar hij/zij aan kan werken in volgende opdrachten.

2. Bewijsmateriaal en ondersteunende voorbeelden

Dit onderdeel bevat specifieke voorbeelden om de feedback te onderbouwen. Als de nakijkende leerling bijvoorbeeld bij stap één heeft gezegd dat dingen overtuigend zijn verwoord, kan daarvan een specifiek voorbeeld worden gegeven. Aan de andere kant, als hij vindt dat het onduidelijk geschreven is, geeft de beoordelende leerling aan waarom diegene dat vindt. Kies daarbij het voorbeeld dat het beste bij de feedback past. Dit laat de leerling waarvan het werk wordt nagekeken zien hoe hij/zij volgende opdrachten kan verbeteren.

3. Aanvullende opmerkingen

Tot slot kunnen leerlingen tijdens het nakijken van elkaars werk aanvullende opmerkingen toevoegen. Dit kan kritiek zijn, maar kan ook worden gebruikt om complimenten te geven. Hiermee stimuleer je leerlingen om elkaar verder te beoordelen, waardoor zij meer regie op hun leerproces krijgen. Je kunt leerlingen ook meer regie over hun leerproces geven door formatief te toetsen met rubrics.

Eenvoudig starten met peer reviews

In onze digitale methodes zijn er mogelijkheden om leerlingen elkaars werk te laten nakijken. Dit is binnen Tijd voor Geschiedenis, Paspoort 21 en BeatsNbits bijvoorbeeld te vinden via de knop ‘huiswerk nakijken’ op het dashboard.

Op deze manier leren leerlingen kritisch te kijken naar een antwoord, denk bijvoorbeeld aan of de medeleerling de vraag goed heeft gelezen, of er wel antwoord is gegeven op de vraag en of alle onderdelen zijn benoemd.

Bij Generation 24/7 gaat het nakijken van elkaars huiswerk vooral over reflectie. Hoe heeft een medeleerling een opdracht gemaakt? Wat is de inhoud? Kunnen we over de inhoud praten, reflecteren of discussiëren? Daar gaat het bij de peer review om het samen leren kijken naar de maatschappij, van elkaar leren en elkaar ondersteunen. De keuzeopdracht is een voorbeeld van een peer review en samenwerking. Hier doet een leerling onderzoek naar een maatschappelijk onderwerp en verwerkt dit op een creatieve manier. Vervolgens gaat de leerling in gesprek met medeleerlingen die feedback geven op aspecten als inhoud en vorm.

Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu