De integratie van burgerschap in onze vo-lesmethodes

De publicatie van de nieuwe conceptkerndoelen voor burgerschap in maart 2024 is een grote stap gezet richting de algehele integratie van burgerschap in het voortgezet onderwijs. Op basis van deze conceptkerndoelen kunnen scholen en docenten gaan kijken hoe ze concreet invulling gaan geven aan burgerschap in hun onderwijspraktijk. Om het proces te vergemakkelijken wordt vanuit het SLO aangeraden om burgerschap te integreren in de verschillende leergebieden. 

Sinds de nieuwe wet omtrent burgerschapsonderwijs uit 2021 zijn we binnen onze methodes bezig geweest om burgerschap een vaste plek te geven in onze lesmethodes. Zo helpen we scholen in het voortgezet onderwijs bij het integreren van burgerschap. In dit blog lees je per methode hoe we aandacht besteden aan burgerschap en vind je voorbeelden hiervan uit de methode.

Wil je meer weten over de conceptkerndoelen? Lees dan hier ons blog waarin we de zes nieuwe conceptkerndoelen kort voor je op een rijtje zetten. 

Tijd voor Geschiedenis (geschiedenis voor het vo)

In Tijd voor Geschiedenis is burgerschap veelal geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken en de bijbehorende opdrachten. In de methode vind je een schema waarin overzichtelijk wordt weergegeven welke onderdelen van burgerschap aan de orde komen in de verschillende hoofdstukken.

De opdrachten bevatten meestal een onderbouwde eigen mening, een vergelijking met de situatie van vandaag de dag of een vergelijking met het eigen leven. Daarnaast wordt er regelmatig lesmateriaal omtrent actuele thema’s en onderwerpen toegevoegd aan de methode, dit onderdeel in de methode heet ‘Actualiteit’. 

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in Tijd voor Geschiedenis.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in Tijd voor Geschiedenis.

Paspoort 21 (mens & maatschappij voor de vmbo onderbouw)

Ook in Paspoort 21 integreren we burgerschap actief in de verschillende hoofdstukken en opdrachten. De verschillende thema’s die aan bod komen binnen de methode zorgen ervoor dat er uitgebreid aandacht wordt besteed aan burgerschap.

Net zoals bij Tijd voor Geschiedenis vind je in de online omgeving een kopje ‘Burgerschap’. Als je hierop klikt, kom je bij een duidelijk overzicht van de verschillende onderdelen van burgerschap per thema van Paspoort 21. Zo weet je precies welke burgerschapsdoelen in welk thema aan bod komen. 

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in Paspoort 21.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in Paspoort 21.

iSociety (maatschappijleer en burgerschapsvorming voor het vo)

In het vak maatschappijleer worden de inhouden van een aantal sociale wetenschappen gecombineerd tot een basisniveau van kennis en vaardigheden op het gebied van politiek, recht, communicatiewetenschap, sociologie en kennis van de arbeidsmarkt. In iSociety komen de benodigde kennis en vaardighedencomponenten van burgerschapsvorming geïntegreerd in de verschillende hoofdstukken aan bod.

Hoofdstuk 6 is specifiek gericht op de afronding van de leerinhoud van burgerschap. Dit hoofdstuk bevat de aspecten van burgerschapsvorming die niet in de standaardstof van Maatschappijleer zitten. In de methode vind je een overzicht waarin je per hoofdstuk kan zien welke onderdelen van burgerschapsvorming aan bod komen en de bijbehorende maatschappijleer-domeinen. 

Net zoals in Tijd voor Geschiedenis is ‘Actualiteit’ ook te vinden in iSociety. Onder het kopje ‘Actualiteit’ wordt regelmatig nieuw lesmateriaal toegevoegd waarbij wordt ingezoomd op actuele thema’s en onderwerpen. 

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in iSociety.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in iSociety.

BeatsNbits (muziek voor het vo) 

In de nieuwe editie van BeatsNbits lineair besteden we in elk hoofdstuk aandacht aan burgerschap. In BeatsNbits modulair komt in elke theorie een opdracht burgerschap aan bod. Opdrachten die betrekking hebben op burgerschap hebben de titel ‘Maatschappelijk’. Ook binnen BeatsNbits vind je een handig overzicht waarin je kan zien welke onderdelen van burgerschap in welke hoofdstukken aan bod komen.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in BeatsNbits.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in BeatsNbits.

CKV-lab (CKV voor de vo bovenbouw)

Ook in onze gloednieuwe methode CKV-lab besteden we de nodige aandacht aan burgerschap. De methode kent verschillende modules en de modules hebben een vaste opbouw. Kunst & context is hier een onderdeel van. Hier vind je onder het kopje ‘Maatschappij’ lesmateriaal dat aansluit op het vak burgerschap inclusief bijbehorende vraag waarover je in de klas kan discussiëren. 

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerde vragen in CKV-lab.

Voorbeeld van burgerschap-gerelateerd lesmateriaal in CKV-lab.


Eenvoudig aandacht voor burgerschap

Door de integratie van burgerschap in onze lesmethodes hoef je je als docent geen zorgen meer te maken of je aan de nieuwe eisen voldoet. Bovendien zorgen de verschillende overzichten in de methodes ervoor dat je op een eenvoudige manier aan je sectie en directie kan laten zien dat je in je lessen aandacht besteedt aan burgerschap. Zo zorgen we samen voor een goede integratie van burgerschap in het onderwijs. 


Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen onze lesmethodes?
Meld je dan hieronder aan voor onze nieuwsbrief.

Altijd op de hoogte zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tips, tools en bronnen om het lesgeven beter en eenvoudiger te maken.


Wij zetten ons in voor Toegankelijk Publiceren.
© Vodix 2022
Privacybeleid

crossmenu